(සේනක  බණ්ඩාර සහ දයාරත්න ඇඹෝගම)
 
තඹුත්තේගම නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය ඉදිරිපිටඅඛණ්ඩව දින 19 කට වැඩිකාළයක් උපවාසයේ යෙදුණ ගොවීහු  උපවාසය අත් හැරීමට අද (12) දහවල් කටයුතු කළහ.
 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  දුමින්ද  දිසානායක මහතා  හමු වී ජනාධිපතිතුමන්ට යොමු කිරීම සඳහා   සන්දේශයක්  බාර  දීමෙන් අනතුරුව ඔවුහු උපවාසය අත්හැරියහ.
 
මහවැලි එච් කලාපයේ තඹුත්තේගම කොට්ඨාශයේගොවි ජනතාවට බලපා ඇති ගැටලු කීපයකට විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීම් කරමින් තඹුත්තේගම මහවැලි එච්.කලාපීය නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය ඉදිරිපිට පසුගිය 24වැනි දින ගොවි ගෙවිලියන් පිරිසක් උපවාසයක් ආරම්භකළ අතර, තමන්ගේ යල්කනනයේ හානි වූ වගාවන් සදහා අක්කරයකට රුපියල් 50000 ක වන්දි මුදලක් ලබා දෙන ලෙසට හා තම වගාවන්ට නිසිපරිදි ජලය ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින් ඒ ඇතුළු ඉල්ලීම් 10 ක් සම්බන්ධයෙන් ගොවි සංවිධාන 22 ක ගොවි ගෙවිළියෝ උපවාසයක් ආරම්භ කළහ.

ඡායාරූපය- සේනක  බණ්ඩාර

ඡායාරූපය - දයාරත්න ඇඹෝගම