(බුද්ධික කුමාරසිරි)

හෝමාගම ගොඩගම නගරයේ ඉන්ධන පිරවුම්හලකට අද(16) කඩුවක් අතැතිව යතුරු පැදියකින් පැමිණි සම්පූර්ණ මුහුණ ආවරණය කරන ලද ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ පැළදි පුද්ගලයින් දෙදෙනකු එහි සිටි සේවකයින් බිය ගන්වා මුදල් ලාච්වුවද රැගෙන පලා ගොස් ඇතැයි මීපේ පොලිසිය පවසයි.

දවසේ පැය 24 පුරාම විවෘතව පවතින මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හලෙහි එදින උදෑසන සේවය කර ඇත්තේ සේවකයින් දෙදෙනකු පමණක් බවත් මුදල් කොල්ල කෑ පිරිස ගොඩගම දෙසට පලා ගොස් ඇති බවත් කොල්ලකරුවන් රැගෙන ගිය මුදල් ලාච්වුවේ රුපියල් 22000කට ආසන්න මුදලක් තිබී ඇති බවත් පොලිසිය පවසයි.

සැකකරුවන් මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොමැති අතර අදාල ඉන්ධන පිරවුම්හලෙහි සහ අවට මාර්ගවල සවිකර තිබෙන ආරක්ෂිත කැමරා සහ විද්‍යාත්මක කරුණු ඔස්සේ සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවද මීපේ පොලිසිය පවසයි.