(දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර)                                                                                   
ගිරිඋල්ල කලාපයට අයත් පන්නල අයි එම් ආර් එ ඊරියගොල්ල මහා විද්‍යාලය සෙසු විද්‍යාල සමඟ  සැසදීමේදී දැඩි අනාරක්‍ෂිත තත්වයක් ඇතැයි චෝදනා කරමින්  මව්පියවරු අද (28) නිහඬ විරෝධතාවක නිරතවූහ. 

අක්කර 900ක් පමණ සුවිසල් රක්‍ෂිතයකට මායිම්ව ඇතැයි පැවසෙන විදුහල රක්‍ෂිතයෙන් වෙන්වන ආකාරයේ කිසිදු ආරක්‍ෂිත වැටක් හෝ නොමැති බැව් පවසමින් මව්පියවරු පිරිසක් විදුහල ඉදිරිපිට විරෝධතා පුවරුද ප‍්‍රදර්ශනය කරමින් නිහඬ විරෝධතාවයේ නිරතවූහ.

 සිසු දරුවන්ට ටැබ් ලබාදීම තම පාසලේ දරුවන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය නොවන බව පැවසූ දෙමාපියන් අධ්‍යාපන බලධරයින්ට පැවසුවේ තම දරුවන්ගේ සුරක්‍ෂිතතාවය වෙනුවට කංකානියමුල්ල රක්‍ෂිතය වටා පාසලට පැමිණීමට නොහැකි පරිද්දෙන් ආරක්‍ෂිත වැටක් හෝ තාප්පයක් ඉදිකරදෙන ලෙසයි.