ප්‍රසාද් රුක්මාල්
 
ගිරාඳුරුකෝට්ටේ බතලයායේදී මෙරට නිශ්පාදිත ගිනි අවියක් ත්‍රීරෝද රියකින් රැගෙන යමින් සිටි දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව ගිරාඳුරුකෝට්ටේ පොලිසිය කියයි.
 
අත්අඩංගුවට ගත් දෙදෙනා අවුරුදු 48 සහ 29 වයස්වල පසු වෙති.