හේමලතා ඩි හේවගේ 
 
දංකොටුව මෝරුක්කුලිය රන්තරු මාවතේ පිහිටි බැකෝ යන්ත‍්‍ර අලුත් වැඩියා කරන ගරාජයක  හෙරොයින් මත් කුඩු වැටලීමක්  සිදුකරන අවස්ථාවේ එහි තිබී අකී‍්‍රය තත්වයේ පැවති රිපීටර්යක් , පිස්තෝලයක් , උන්ඩ 04 ක් සහ කඩුවක් සමඟ එක් සකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට වෙන්නප්පුව සුරාබදු කාර්ය්‍යාලයේ නිලධාරීන් සමත්වී ඇත.
                               
අත්අඩංගුවට ගත් සියලු නඩු භාණ්ඩ සමඟ සැකකරු දංකොටුව පොලීසියට  වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා භාරදී ඇත.