(අමල් වික්‍රමරත්න)

ගාල්ල ද ඉන්ටනැෂනල්  පෞද්ගලික විදුහලේ දෙමාපියන් පිරිසක් අද සිය විදුහලේ විදුහපතිවරයා ඉවත්කිරීම සහ සිසුන්ගේ ආරක්ෂාවට ගොඩනැගිලි පිළිසකර කිරීම් ඇතුළු කිසිවකට ඉහළ පාලන අධිකාරිය අවධානය යොමු නොකිරීම නිසා ඊට විරෝධය පල කරමින් විදුහල ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක නිරත වුහ.

ඔවුන් පවසන්නේ තමනට රජයේ පාසලකට ඇතුළත්වීමට පහසුකම් ලබාදී නැති රජය  තම මුදල් වියදම් කරමින් පුද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන වලට ඇතුළත් කලත් තම දරුවන් ඉගෙනුම ලබන පුද්ගලික අධ්‍යාපන  ආයතන පිළිබඳව නියාමනය විධිමත් කළ යුතු බවයි.