(වසන්ත චන්ද්‍රපාල)

අම්පාර මහ රෝහලේ පරිසරය අලංකාර කිරිම සඳහා සිටුවන ලද ගස් කිහිපයක් විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින් විසින් කපා දමා ඇතැයි එම  රෝහලේ වෛද්‍ය අධිකාරි ලංකාතිලක ජයසිංහ මහතා අම්පාර විදුලි ඉංජිනේරුවරයාට පැමිණිලි කර තිබේ.

රෝහලේ ඇති විදුලි රැහැන් පද්ධතියට ආසන්නව ඇති ගස් කැපිමට පැමිණි විදුලි මණ්ඩල සේවකයින් විසින් ගස්වල අතු කපනවා වෙනුවට ගස්වල කඳෙන් කපා දමා විශාල විනාශයක් කර ඇති බව වෛද්‍ය අධිකාරිවරයා යවන ලද පැමිණිල්ලේ සඳහන් වෙයි.
 
රෝහල තිබු පරිසර පද්ධතියට කරන ලද විනාශයට විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් වන්දියක් ඉල්ලන බවද වෛද්‍ය අධිකාරි ලංකාතිලක ජයසිංහ මහතා කීය.

මේ පිළිබඳව අම්පාර විදුලි අධිකාරිවරයාගෙන් විමසිමේදී ඔහු පැවසුවේ මෙම රෝහල තුළින් අධි බලැති විදුලි මාර්ගයක් ගමන් කරන අතර ගස්වල අතු වැදිම නිසා මෙම විදුලි මාර්ගයේ විදුලිය නිතර විසන්ධි වෙන බවයි.

මෙම අතු කපන අවස්ථාවේ අම්පාර මහ රෝහලේ ප‍්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරිවරයා සිටි බවද ඒ මහතා පැවසීය.විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප‍්‍රමිතිය වන්නේ අධි විදුලි රැහැන් මාර්ගයක යට ඇති ගස්වල අතු නියමිත ප්‍රමාණය දක්වා කප්පාදු කිරිම බවද ඒ මහතා කීය.