(මොහොමඩ් බුහාර්ඩින්) 
 
ගලේවෙල  සෞඛ්‍ය  වෛද්‍ය  නිලධාරි කාර්යාලයේ පෙරස් සල්පේට්(යකඩ පෙති)  නැමති ඹෟෂධය මාස කිහිපයක සිට නොමැති වීම නිසා ගර්භනී  මව්වරු 800ක් පමණ දැඩි   අපහසුතාවයට පත් වි සිටිති.
 
ගලේවෙල සෞඛ්‍යය නිලධාරි කාර්යාලට අනුබද්ද පවුල් සෞඛ්‍ය  මධ්‍යස්ථාන 20 ක පවත්වාගෙන යන මාතෘ සායන වලදි මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක සිට පෙරස් සල්පේට්( යකඩ පෙති) නැමති ඹෟෂධය ලබාදීමට නොහැකිවීම නිසා එම සායන වලට දැඩි ලෙස බාධා ඇතිවි ඇතැයි නිලධාරීහු පවසති.
 
ගලේවෙල සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යාල  බල ප‍්‍රදේශයට අයත් පවුල් සෞඛ්‍යය මධ්‍යස්ථාන 20 ක ලියාපදිංචිව සිටින ගැබිණි මවුවරුන් 800 ආසන්න ප‍්‍රමාණයකට මේ නිසා පෞද්ගලික ඔසුසල්වලින් විවිධ මිල ගණන්වලට ඹෟෂධ මිලදි ගැනිමට සිදුවි ඇති බවත්,   අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වල සිටින මවුවරුන්ට මෙම ඹෟෂධය මිලදි ගැනීමට නොහැකිවී ඇති බවත් මව්වරු කියති.
 
මේ සම්බන්ධයෙන්  මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂ  වෛද්‍යය ශාන්ති සමරසිංහ මහත්මියගෙන් විමසීමේදී ඇය  ප්‍රකාශ කළේ    තමා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම්වත් නැති බවයි.  

  වහාම සිය නිලධාරින් යවා සොයා බලා කඩිනමින් මෙම ඹෟෂධ ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව ද ඇය කීවාය.