තිලකරත්න දිසානායක 
 
දැඩි සුළං සහිත වර්ෂාව හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි සිදුවු ආපදා තත්ත්වය මත පීඩාවට පත්ව සිටින පවුල් සඳහා ආධාර ලබාදීම සඳුදා (15) ආරම්භ කරන බවත් මේ සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් රුපියල් ලක්ෂ 70 ක මුදලක් ලබාදී ඇති බවත් ගම්පහ දිසාපති සුනිල් ජයලත් මහතා පැවසීය.
 
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි වශයෙන් හානි සිදුව ඇති දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත්කරලීම පිනිස සිදු කෙරෙන කටයුතු සොයා බැලීමට  දිසාපති වරයා එම ප්‍රදේශවලට ගියේය.   පීඩාවට පත්ව සිටින පවුලකට මුලික වශයෙන්          රුපියල් 10000 ක මුදලක් ලබා දෙන බවත් අනතුරුව සිදුව ඇති හානිය පිළිබද තක්සේරු කොට රුපියල් ලක්ෂ 25 කට යටත්ව ජාතික රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලන් ආධාර මුදල් ලබාදීම සිදු කෙරෙන බවත් දිසාපතිවරයා කීවේය.
 
 ඉකුත් සිකුරාදා සවස ඇතිවු ස්වභාවික ආපදාවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 13 ක නිවාස 208 ක් පුර්ණ වශයෙන්ද නිවාස 461 ක් අර්ධ වශයෙන්ද හානියට පත්ව පවුල් 669 ක සාමාජිකයෝ 3009 දෙනෙක් පීඩාවට පත්වූහ.