ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු 
          
පුත්තලම සිරම්බිඅඩිය බැරිස්ටර් පුර ප්‍රදේශයේ නිවසක් අසල වගාකර තිබු ගංජා වගාවක් අනාවරණය කර ගැනීමෙන් පසු වගාකර තිබු ගංජා පැල හා විශාල ගසක් එක් සැකකරුවකු සමඟ අද (19) අත්අඩංගුවට ගත් බව පුත්තලම පොලිසිය කියයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගය යටතේ මේ දිනවල පුත්තලම දිසාව තුළ ක්‍රියාත්මක කර ඇති රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩ සටහන සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කරමින් පුත්තලම පොලිසියේ නිලධාරින් පිරිසක් සිරම්බිඅඩිය බැරිස්ටර්පුර ප්‍රදේශයේ ගෙන්ගෙට ගොස් ඇත.

එසේ නිලධාරින් ගමන් කරමින් සිටියදී හදිසියේ ම ලැබුණ තොරතුරක් මත මෙම වැටලිම සිදුකළ බවත් කියයි. 

කුඩා ප්‍රමාණයේ ගංජා පැල 6 ක් ද අඩි පහක පමණ උස ලොකු එක් ගංජා ගසක් ද එහි වගා කර තිබු බවත් කියයි. ඒ අනුව එම පැල මෙන්ම ගෙහිමියා ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.