(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය, වයි.ඒ.එස්.වීරවංශ සහ රෝහණ සමරවීර)

බළන්ගොඩ සිට ඇඹිලිපිටිය දක්වා දිවෙන මාර්ගය වැලිගෙපොල,  කෝන්ගස්තැන්න හන්දියේ දී මාර්ගය පිළිසකර කර දෙන මෙන් ඉල්ලා ප්‍රදේශවාසීහු අද (14) උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුහ.

ටයර් සහ කොට දමා මාර්ගය හරස් කර මොවුන් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූ අතර මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය පැය කිහිපයකට අඩාල විය.

කෝනගස්තැන්න හන්දියේ සිට පනාන, ඉලූක්කුඹුර, පරගම්මන, මද්දෙකන්ද, ගල්ගොඩකන්ද ඇතුළු ගම්මාන අටක් දක්වා දිවෙන මාර්ගය පිළිසකර කරදෙන මෙන් ඉල්ලා මොවුහු මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරතවූහ.