(සමන් පාලිත නානායක්කාර )

කොළඹ බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ හපුතලේ බෙරගල අතර ප්‍රදේශයේ මේ වන විට දැඩි මීදුම් තත්ත්වයක්  පවතින බැවින් විමසිලිමත්ව රථ වාහන ධාවනය කරවන ලෙස හපුතලේ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා එම මාර්ග භාවිතා කරන රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

වර්ෂාව සහිත කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ පවතින දැඩි මීදුම් තත්ත්වය මේ දිනවල ඇති වූ මාරාන්තික රිය අනතුරු කීහිපයකටම හේතු වී ඇති බවත්  මීදුමින් වැසී ඇති බෙරගල වැල්ලවාය මාර්ගයේ පටු ස්ථාන පිළිබඳවද සැලකිලිමත් වන්නැයි ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

දැඩි බෑවුම් සහිත ලිස්සනසුලු මෙම මාර්ග භාවිතයේදී වේග සීමා පිළිබඳව ද  සැලකිලිමත් වන්නැයි සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.