ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි
 
හැටන් - නුවරඑළිය මාර්ගයේ කොටගල නගරයේ පිහිටි අක්කර 25 කින් පමණ සමන්විත  කොටගල තෙත් බිම් කලාපය මේ වනවිට විනාශ වී යෑමේ අවධානමට ලක්ව ඇතැයි කොටගල වැසියෝ පවසති.
 
ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි තෙත් බිම් අතර ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් අතිසංවේදි පරිසර කලාපයකින් සමන්විත තෙත් බිම් කලාපයක් ලෙස ප්‍රකට කොටගල තෙත් බිම මේ වනවිට කිසිවෙකුගේ අවධානයට ලක් නොවී හුදකලාව පවතින බවත් එම නිසා එහි විවිධ පාරිසරික ගැටළු  රැසක් මතුව ඇති බවත්  ඔවුහු කියති.
 
ඉකුත් රජය සමයේදි කොටගල තෙත් බිම් කලාපය පාරිසරික තෙත් බිම් උද්‍යානයක් ලෙස නිර්මාණය කොට සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි. ජලය රඳා පවතින පොකුණු, රථ වාහන මංතීරු, ළමා උද්‍යාන, ආපන ශාලා, ගිම්හාන කුටි, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇතුළු විවිධාංග රැසක් ඇතුලත්වන අයුරින් රුපියල් මිලියන 34 ක වියදමින් මෙහි පළමු අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතින අතරතුර      එම කටයුතු අතරමඟ නවතා දමන ලදි. එහි සිදු කරන ලද විවිධ ඉඳි කිරීමේ කටයුතු මෙසේ අතරමඟ නවතා දැමීමත් සමඟ ඒවා විනාශයට පත් වු බව කොටගල නගර වැසියෝ පවසති.