(රෝහණ සමරවීර සහ ජයන්ත නානායක්කාර)
  
ඇඹිලිපිටිය මහවැලි අධිකාරියේ චන්ද්‍රිකා වැව කොට්ඨාසයේ නිලධාරීන් විසින් කුට්ටිගල තෝරගල පොදු සුසාන භූමියේ  අනවසර පදිංචිකරුවන්ට බලපත‍්‍ර ලබාදී ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු කුට්ටිගල සතිපොළ ප‍්‍රදේශයේදී අද (18) දින විරෝධතාවයක නිරත වූහ.
 
1958 වසරේ  සිට එම ගොවි ගම්මානවල තමන් පදිංචිව සිටින බවත්  නමුත් මේ දක්වා මහවැලි අධිකාරිය ඉඩම්වලට බලපත‍්‍ර ලබාදීමට කටයුතු කර නොමැතිබවත් විරෝධතාකරුවෝ පැවසූහ.
 
1965 වසරේ මැයි 21 දින රජය මැන අක්කර තුනක්  ලෙස වෙන් කරන ලද  මෙම සුසාන භූමිය 2018 වසරේ මහවැලි අධිකාරිය විසින් පෞද්ගලික මිණුම්කරුවන් ලවා මැන අනවසර පදිංචිකරුවන්ට  බලපත‍්‍ර ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවට  ඔවුහු චෝදනා කර සිටියහ.
 
මෙම ක‍්‍රියාව හේතුවෙන් ඇඹිලිපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  හිගුර, කුට්ටිගල, මැටිහක්වල යන ග‍්‍රාමසේවා වසම් තුළ පිහිටි තෝරගල, බෝගල්ආරගම, ජයතිමාපියපුර, සූරියගම, තුනේඇළගම ඇතුළු ගම්මාන රැසක ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයන්ට පත්වී ඇතැයි විරෝධතාකරුවෝ  පැවැසූහ.
 
තෝරගල ශක්ති ගොවි සංවිධානය මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබිණි.