(විජේරත්න රත්නායක )


 පොදු ඉල්ලීම් 06 ක් මුල්කරගෙන ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ හෙද පරිපූරක අතුරුවෛද්‍ය යන සේවාවන්ට අයත් සියළු වෘත්තීයවේදීන් අද (04) සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක්  ඇරැඹිමට   පියවර ගෙන තිබේ.


ඉහත සේවාවන්ට අයත් සියළු කාර්ය මණ්ඩලයන්හි හිඟ අතිකාල දිමනා නොගෙවීම, පසුගිය අප්‍රේල් මස සිට ගමන් වියදම් දීමනා නොගෙවීම, අතිකාල දීමනා කප්පාදුව, ගමන් වියදම් දීමනා කප්පාදුව, වැටුප් වර්ධක ගෙවීමේදී ඊට අදාළ හිඟ මුදල් නොගෙවීම, අදාළ කාර්ය මණ්ඩලයන් සේවය කරන ඇතැම් ආයතනවල ඔවුන් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය නොකිරීම යන කරුණු මුල්කොටගෙන මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කර  ඇත.


මෙම වැඩවර්ජනයට පූර්වගාමීව (ඉකුත් අගෝස්තු 29 සිට) පසුගිය අප්‍රේල් මස පටන් සියළු හිඟ ගමන් වියදම් දීමනා ගෙවන තෙක් අදාළ කාර්ය මණ්ඩල දෙපාර්තමේන්තු රාජකාරීවලට අදාළව සිය රාජකාරී පරිශ්‍රයෙන් හෝ රාජකාරී කොට්ඨාසයෙන් බාහිර කිසිදු වැඩසටහනකට සහභාගී නොවන අතර අද සිට ඉහත සියළු ඉල්ලීම් ලබාදෙන තෙක් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක යෙදීමටත් තීරණය කර  ඇත.


ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත හෙද හෙදියන්, ඖෂධවේදීන්, භෞත චිකිත්සකයින්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිළධාරිනියන්, දන්ත චිකිත්සකවරුන්, කීටවිද්‍යා සහකාරවරුන්, ඖෂධ සංයෝජකවරුන්, MLT, ECG, EEG නිළධාරීන් ඇතුළු වෘත්තීන් රැසකට සම්බන්ධ සියළු වෘත්තීයවේදීන් මේ සඳහා සහභාගි වෙති.