(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)

ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ ඇති ජලය මත විශාල ලෙස පැතිරී ගිය තෙල් පැල්ලම් තට්ටුවකින් වැසී තිබේ.

තෙල් මිශ්‍ර ජලය  විශාල වශයෙන් ජලාශයේ ඉවුරු ආසන්න ප්‍රදේශයන් තුළ දක්නට ලැබේ.

ජලාශයේ ජලයට තෙල් මිශ්‍රවීමෙන් ජලාශයේ පාසි වර්ගයක් ද විශාල වශයෙන් ගැලැවී ගොස් ජලාශය මැදට හා ඉවුරු ආසන්නට ගසා ගෙන පැමිණ තිබෙනු දක්නට ලැබේ.

ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ලැබෙනුයේ නානුඔය හා අග්‍රාඔය නැමැති ඔය වලින්ය.

එම ඔයවලට ජලයට මිශ්‍රව මෙසේ ජලාශයට තෙල් මුසුව ඇති බවට සැක කළ හැකි බව උඩරට පරිසර සංගම් පෙන්වා දෙයි.

මේ අයුරින් ජලාශයේ ජලය අපවිත්‍රවීම නිසා ජලජ ජීවීන්ට, ජලජ ශාකයන්ට මෙන්ම ජලාශයේ සුන්දරත්වයට ද තර්ජනයක් එල්ල විය හැකි බව එම සංගම් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරති.