(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

අලුත්ගම ස්වර්ණාභරණ අලෙවිසලකට ඇතුළුවූ ගිනි අවි රැගත් දෙදෙනකු ස්වර්ණාභරණ තොගයක් කොල්ලකා පළාගොස් ඇතැයි අලුත්ගම පොලිසිය පවසයි.

කොල්ල කන ලද ස්වර්ණාභරණවල වටිනාකම මෙතෙක් ගණනය කර නැතැයි ද පොලිසිය කියයි.