(නිමල කොඩිතුවක්කු)

 

සියලූ පාර්ශව එක්ව වත්මන් ආණ්ඩුව වෙනස් කිරිමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බව හිටපු අමාත්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ඩබ්. ඩී. ජේ සෙනෙවිරත්න මහතා පැවැසීය.

වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුවේ කටයුතු හේතුවෙන් රටේ ආර්ථිකය සමාජ ක‍්‍රමය  සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

රට නැවත යථා තත්වයට  පත්කිරීමේ  හැකියාවක් මේ ආණ්ඩුවට නොමැති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

රටට ජනතාවට වැඩක් කළ හැකි කාර්යක්ෂම වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පැන නැගී ඇති බැවින් සියලූ දෙනා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතු බවද ඔහු සඳහන් කළේය.