(නිමල කොඩිතුවක්කු)
   

‍‘‘පසුගිය දේශපාලනය අර්බුදය හේතුවෙන් අඩාල වී ඇති සංවර්ධන කටයුතු ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට කඩිනමින් සිදුකිරිමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ජනාධිපතිවරයාටත් කියනවා පරණ තරහ මරහ අමතක කරලා රට සංවරධනය කිරිම සඳහා අත්වැල් බැඳ ගන්න කියලා. පෞද්ගලික නයාය පත‍්‍ර පැත්තකින් තියලා සියලූම දෙනා රට ගැන සිතා කටයුතු කළ යුතුයි.’’


රට ගොඩනැගීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා  සහ අගමැතිවරයා එක්ව කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයි කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප‍්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ වැඩ ආරම්භ කරමින් අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් මහතා කොළඹදී  පැවසීය.


පසුගිය දිනවල රටේ මතුව තිබූ දේශපාලන අර්බුද වලින් අඩාල වී ගිය ආර්ථික, සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ යළි ගොඩගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා එක්ව වැඩ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවැසීය.


කොල්ලූපිටියේ  පිහිටි අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයේ දී  වැඩ බාර ගැනීමෙන් පසුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරන් මහතා මෙසේ ද කීය.


වතුකම්කරු ජනතාවගේ ගැටලූ වෙනුවෙන් අපි තනතුරු පැත්තකට දාලා කැපවෙනවා.  වතුකම්කරු වැටුප් ගැන කාලෙන් කාලෙට තොන්ඩමන් මහතා බොරු කියනවා.  තවදුරටත් මේ ජනතාව නොමග යවන්න එපා කියලා අපි ඒ අයගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.


වතුකම්කරු ජනතාවට රුපියල් 600ක් මදි. ඔවුන්ට ප‍්‍රමාණවත් වැටුපක් හිමිවිය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් රජය විදියට අපි කැපවෙනවා. සියලූම පාර්ශව සමඟ සටන් කරලා අපි වතුකම්කරු ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නඟා සිටුවීමට කටයුතු කරනවා.
මෙම අවස්ථාවට කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප‍්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්,  අමාත්‍යවරයාගේ පවුලේ  සාමාජිකයන් ඇතුළු පිරිසක් ද එක්වූහ.