(අනීෂා මානගේ)  
 

                                                           
අද ඇතැම් පක්ෂ ආණ්ඩුවේ කොන්ත්‍රාත් භාර ගෙන ඇතැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියයි.


මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙසේ පැවසූයේ අද (27) වලස්මුල්ල විමල සංඝාවාසයේ  නව ධර්ම ශාලාව හා අභිනවයෙන් ඉදිකළ චෛත්‍යයේ කොත නිරාවරණය කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමිනි.    


නව ක්‍රමය යටතේ ආරම්භ කරපු ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය කල් දාලා දැන් ලැබිල තියෙනවා. පළාත් සභාව කල් දාලා තියෙනවා. ඒක ලැබෙයිද කියන්න බැහැ. ඊට ඉස්සරවෙල් දහනවයයි දහනවය හුඟක් අය විස්සයි විස්ස කියනවා. මේක විස්සයි විස්ස නෙවෙයි. දහනවය ඉවර වෙන්න ඉස්සරවෙලා දෙසැම්බර් 8 වැනි දා වෙන කොට මැතිවරණය තියලා ප්‍රතිඵල නිකුත් කරල තියෙන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිවරණයක්.

ජනාධිපතිවරණයක් පළාත් සභාවක් අපි ඉල්ලනවා මහ මැතිවරණයකුත්. අපි ආරම්භ වුණේ අපිට පනස් හතරක් ඉන්නවා. විපක්ෂයේ. විපක්ෂ නායකකම දහසය දෙනාටයි දීලා තියෙන්නේ. මන්ත්‍රීවරු දහසයක් ඉන්න අයට විපකෂ නායකකම දෙනවා. හයක් ඉන්න අයට සංවිධායකකම දෙනවා. මේ ඔක්කොම ආණ්ඩු පක්ෂයේ උදවිය. ආණ්ඩුව පවත්වගෙන යන්න අදටත් උදව් කරනවා. අද සමහර පක්ෂ ආණ්ඩුවේ කොන්ත්‍රාත් භාර අරගෙන තියෙනවා. මේ ගැන කල්පනාකාරීව ඉන්න එක අපේ වගකීමක්.


පීඩනවලට ජනතාව තැලෙන ගමන් අනිත් පැත්තෙන් බදුබර පීඩනයත් තියෙනවා. වයස දහඅට වෙච්ච ගමන් බද්ධ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ආරම්භ කරනවා විශේෂ තැනක් දීලා ඒ ළමයින්ට 18 අයට ආණ්ඩුවෙන් තෑග්ගක් දුන්නා. ඒක තමයි ආදායම් බදු ෆයිල් එකක් විවෘත කරනවා. චේන් එකක් ගත්තත් ඇඳුමක් ගත්තත් වළල්ලක් ගත්තත් දරුවා වැඩි වියට පත්වුණු වෙලාවට කරාබු දෙකක් ගත්තත් මේ සියලු දේවල් ඔබේ නමට එකතු වෙනවා.

ආදායම එකතු වෙනවා. පස්සේ ඒ සියල්ලටම බද්දක් අය වෙනවා. වක්‍ර බදු අඩු කරනවා කියල ආපු උදවිය සෘජු බදු දානවා කියලා දැන් වක්‍ර බදුයි සෘජු බදුයි දෙකම තියෙනවා. ඒකෙන් ජනතාව පීඩනයට පත්වෙලා. ජනතාවට අද ජීවත්වෙන්න බැරි තත්වයක් උදා වෙලා. තුන්වේල කාපු අය අද එක වේලයි දෙකයි කන්නේ. මෙවැනි තත්වයක් තුළ තමයි කට්ටිය රට තුළ සුන්දර වෙනස්වීමක් ඇති වෙලා කියල කියන්නේ.