(ජයන්ත සමරකෝන්)

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ තමා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 16 කණ්ඩායමේ පිරිසකගේ ආසන සංවිධායක ධූර අහිමිකිරීම පුදුමයට කරුණක් මෙන් ම ප්‍රශ්නයක් නොවන බව ද රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතා පැවසීය.

ඒ සමඟම ආණ්ඩුව හා  තවදුරටත් එක්ව සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ  23දෙනා ආණ්ඩුවෙන් ඉවතට පැමිණෙන තාක් ශ්‍රී.ල.නි.ප මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම්වලට සහභාගී නොවන බව ද මන්ත්‍රීවරයා කීය.

අද පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාවේදී ගනු ලැබූ තීරණය පිළිබඳව කරන ලද විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.