(අමල් වික්‍රමරත්න)
 
පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ගාල්ල මහ නගර  සභාව සඳහා නාම යෝජනා  බාරදීම  අද (21) ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදු කෙරිණි.

මේ අවස්ථාවට මනුෂ නානායක්කාර  මහතා  ඔහුගේ  අපේක්ෂකයන් රැසක් සහභාගී වුහ.