(මුදිතා දයානන්ද)

පාසල් වලට නිසි වෙලාවට පෙළපොත් ලබාදීමට අසමත් අධ්‍යාපන ප‍්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව සෑම අධ්‍යාපන කලාපයකම ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා රුපියල් කෝටි දෙකකට ආසන්න මුදලක් නාස්ති කරන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් ජෝශප් ස්ටාලිං මහතා පැවසීය.

විදුහත්පතිරුන් දැනුවත් කිරිම සඳහා මෙවැනි ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සෑම අධ්‍යාපන කලාපයකම පැවැත්විමට දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර ඇති අතර එයට සහභාගි වන විදුහල්පතිවරුන්ට දීමනාවක් ලබාදීම , සංග‍්‍රහ ඇතුළු අනෙකුත් වියදම් සළකා බලන විට එක වැඩසටහනකට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් පමණ වැය වන බවද ඔහු පැවසීය.

එවැනි අධ්‍යාපන කලාප 98ක් රට පුරා පවතින අතර ඒ සියල්ලේම පැවැත්වෙන වැඩසටහන් සඳහා අවම වශයෙන් කෝටි දෙකක්වන වැය වනු ඇති බවද එය මුදල් නාස්තියක් බවද ස්ටාලිං මහතා පැවසීය.

අධ්‍යාපන ප‍්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය විය යුත්තේ නිසි වෙලාවට පාසල්වලට පෙළපොත් ලබාදිම වුවත් එය පසෙක තබා මෙලෙස තමන්ගේ පම්පෝරිය දේශනා කිරීමට කෝටි ගණනින් මුදල් නාස්ති කරමින් සිටිම අනුමත නොකරන බවද ස්ටාලින් මහතා පැවසීය.