(මනෝජ් හර්ෂික)

කුවේට් රාජ්‍යයෙහි රියදුරු රැකියා සඳහා ගොස් පොරොන්දු වූ පරිදි එරටදී ප්‍රතිලාභ හිමි නොවූ ශ්‍රමිකයින් 35 දෙනකු ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේව නියුක්ති කාර්යාංශයේ මැදිහත් වීමෙන් අද (25) දිවයිනට ගෙන්වා ගෙන තිබේ.

මෙම ශ්‍රමිකයින් කුවේට්හි රියදුරු සේවය සඳහා ගිය පසු තමන් මෙරටදී ගිවිසගත් සේවා ගිවිසුමේ පරිදි නිසි වැටුප් හා පොරොන්දු වූ පරිදි සේවා වරප්‍රසාද නොලැබෙන බව සඳහන් කරමින් ඒ රට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වෙත පැමිණිලි කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම ශ්‍රමිකයින් පිළිබඳව වැඩිදුර කරුණු සොයා බලා පියවර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා තානාපති කාර්යාල නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ශ්‍රමිකයන් පිරිස දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේව නියුක්ති කාර්යාංශයට හැකිව තිබේ.

මෙම ශ්‍රමිකයින් ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා නිසි පරිදි විදේශ ගතවීම හේතුවෙන් ඔවුන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා තානාපති කාර්යාලයට හැකි වී ඇති අතර විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වන සියලු ශ්‍රමිකයින් සිය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා විදේශ ගතවන ලෙස කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.