(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

 

වතුකම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 50කින් වැඩිකිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා වැයවන මුදල පියවීමට රජයෙන් රුපියල් කෝටි 120ක මුදලක් වෙන් කිරීමට ද කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද(26) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව ඇත.

වතු කම්කරුවන් සඳහා වතු සමාගම් මගින් ගෙවන මුදලට අමතරව දිනකට රුපියල් 50ක මුදලක් රජයෙන් ගෙවනු ලබන අතර ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 120ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් වෙන් කෙරෙනු ඇත.