(ජයන්ත සමරකෝන්)

නව ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් ලෙස පසන් රත්නායක මහතා පත්කර ඇත.

ඒ සඳහා වන කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2017 වසරේ සිට අතිරේක ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් ලෙස කටයුතු කළ පසන් රත්නායක මහතා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකි.

හිටපු ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් නිහාල් රණසිංහ මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ධූරයට පත්ව යැවීමෙන් පසු මෙම තනතුර පුරප්පාඩු වී තිබිණි.

පසන් රත්නායක මහතා නව තනතුරේ වැඩ බාරගැනීම බ්‍රහස්පතින්දා (27) පෙරවරුවේ සිදුකිරීමට නියමිතය.