(නිමල කොඩිතුවක්කු)
 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා අද (26)  දිනයේ සිට විසන්ධි කර ඇත.

 
මේ හේතුවෙන් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවය, රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතාගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවය, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවයේ සිට සියලුම ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා ඇන හිට තිබේ.
 
අද දිනය පුරාම ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා විසන්ධි කර තිබීම  හේතුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු බොහෝමයක් ඇණහිට තිබූ බවද වාර්තා වේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරියකු සඳහන් කළේ අද උදෑසන සිටම ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා ක‍්‍රියා නොකළ බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ අංශ වලින් කළ විමසීමකදී මුදල් ගෙවා නොමැතිවීම හේතුවෙන් ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා විසන්ධි කර තිබූ බවට දැනුම් දුන් බවත් ඔහු පැවැසීය.
 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ල පිහිටි සොබාදම් පියස  ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටා තිබේ.