(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ලබන වසර සඳහා අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් නොකර මුල් මාස කිහිපයේ රජයේ වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද (13) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

මේ වසර අගදී ජනාධිපතිවරණයත් ලබන වසර මුදලී තවත් මැතිවරණ කිහිපයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබීමත් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව අදාළ පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ලබන නොවැම්බර් මස මැදදී පමණ  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පැවැසේ.