(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)
 
නිල කාලය අවසන් වී ඇති පළාත් සභාවල ආණ්ඩුකාරවරුන් කැඳවන සාකච්ඡාවලට සහභාගී නොවන්නැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එම පක්ෂයට සම්බන්ධ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම් සාගර කාරියවසම් මහතා ලිපියක් යවමින් ඔවුන්ට මෙම දැනුම්දීම කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙය පක්ෂය ගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් බවද, ඔහු සිය ලිපියෙන් දැනුම් දී ඇතැයිද දැනගන්නට තිබේ.

පළාත් සභා නවයෙන් ඌව පළාත් සභාව හැර, අනෙකුත් පළාත් සභා අටෙහිම නිල කාලය මේ වනවිට අවසන්ව ඇත.

පළාත් සභාවල නිලකාලය අවසන්ව තිබියදී ආණ්ඩුකාරවරුන් කැඳවන සාකච්ඡා නීත්‍යනුකූල නොවන බව කියමින් පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම්වරයා මෙම ලිපිය යවා ඇතැයිද පැවැසේ.