තවත් කැබිනට් නොවන ඇමැතිවරු දෙදෙනෙක් හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයකු මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

 

කැබිනට් නොවන ඇමැතිවරු

 

වී. රාධක්‍රිෂ්ණන් - විශේෂ කලාප සංවර්ධන ඇමැති

 

රවීන්ද්‍ර සමරවීර  - කම්කරු වෘත්තිය සමිති සබඳතා ඇමැති

 

නියෝජ්‍ය ඇමැති

අබ්දුල් මහරුෆ්  - වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැති

(28535)

ඡායාරූප - ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය