(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී කුමන පාර්ශ්වයකට සහාය ලබාදෙන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානය මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නැතැයි එම සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාර්ලස් නිර්මලනාදන් මහතා ලංකාදිපයට පැවසීය.

තම සන්ධානය ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් නොකරන බැවින් තම ගැටලුවලට ස්ථිර විසඳුම් ලබාදිය හැකි සහ ඒ අපේක්ෂකයන්ගේ ප‍්‍රතිපත්ති මත පදනම්ව තීරණයක් ගන්නා බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

ජනාධිපතිවරණය ප‍්‍රකාශයට පත්වීමෙන් පසු හා ඒ ඒ අපේක්ෂකයන් ස්ථීර ලෙස ප්‍රකාශයට පත්වීමෙන් පසු දෙමළ ජාතික සන්ධානයට අයත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් රැස්වී මේ පිළිබඳ ස්ථීර තීරණයක් ගන්නා බවත් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.