(ළහිරු හර්ෂණ)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතින අධ්‍යයන හා සුබසාධන ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ‍්‍ය සංගමය කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය අසළින් විරෝධතා පා ගමනක් ආරම්භ කළහ.

විරෝධතා පා ගමන කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසේ පිහිටි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව දක්වා ගමන්කර වෝඩ් පෙදෙසේ එක් මන්තීරුවක් අවහිර කරගනිමින් විරෝධතාවයේ නිරතවූ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.