(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 260ක ණය වාරිකය ලබාදීම පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් අද (15) දිවයිනට පැමිණියහ.

එම නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව , මහා භාණ්ඩාගාරය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ සඳුදා (18) සාකච්ඡා ඇරඹීමට නියමිත අතර එහිදී ශ්‍රී ලංකාවට එම ණය වාරිකය ලබාදීමට සුදුසුදැයි නිර්දේශ කරනු ඇතැයි පැවැසේ.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 105ක ණය පහසුකමක් අනුමත කළ අතර මේ වනවිට ඉන් වාරික 4ක් ලබාදී තිබේ.

පස්වන ණය වාරිකය ඉකුත් නොවැම්බර් මාසයේදී ලබාදීමට නියමිතව තිබුණද ඔක්තෝම්බර් මස අගදී සිදුවූ ව්‍යවස්ථා අර්බුදය හේතුවෙන් ණය ලබාදීම අත්හිටුවීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තීරණය කෙරිණි.

ව්‍යවස්ථා අර්බුදය නිමවීමේන් පසුව නැවත ණය පහසුකම ලබා දෙන්නැයි ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ඉල්ලීමක් කළ අතර එම ඉල්ලීමට අනුව එම ණය පහසුකම නිර්දේශ කිරීම සඳහා විශේෂ නියෝජිත පිරිස දිවයිනට පැමිණ සිටිති.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වාරික හතරක් යටතේ මේ වනවිට ඇමරිකානූ ඩොලර්  මිලියන 1000ක පමණ ණයක් ලබාදී තිබේ.