චිලි රාජ්‍යයේ උතුරු මැද ප්‍රදේශයේ රික්ටර් මාපකයේ 6.7 ක භූ කම්පනයක් සිදුවී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 

මෙහිදී සැන්තියාගෝ  සහ වල්පරයිසෝ  ප්‍රදේශවලට වැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බව එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි. 

භූ කම්පනයෙන්  දහස් ගණනක් නිවාස අහිමි වී ඇති අතර ජීවිත හානි සිදු වී නොමැත. 

චිලි රාජ්‍ය ලෝකයේ වැඩිම භූමිකම්පා ඇති රටවල් අතරින් එකක් වන අතර 1960  වර්ෂයේදී රික්ටර් මාපක9.5 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් චිලී රාජ්‍යයේ ඇති විය.

(63226)