දිවයින පුරා ගුරුවරු ලෙඩ නිවාඩු දමා සේවයට වාර්තා නොකර වර්ජනයක්  අද (13) ඇරැඹුහ.

මේ හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලු පාසල්වල කටයුතු අඩාල වී ඇති අයුරු පහත ඡායාරූප වලින් දැක්වේ.

 

 

(ඡායාරූප -ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)

( ප්‍රසාද් රුක්මල් - බදුල්ල )_

 (කාංචන කුමාර ආරියදාස - දඹුල්ල ප්‍රාථමික විදුහල)

( රංජිත් රාජපක්ෂ - වතුකරයේ පාසල්)

(ප්‍රසාද් රුක්මාල් - බදුල්ල තැපැල් කාර්යාලය)

(චන්දන ප්‍රනාන්දු - වෙන්නප්පුව දුම්මලදෙණිය පාසැලේ ශ්‍රමදානය)

(චන්ද්‍රෙස්න ගමගේ - තංගල්ල ගුරු විරෝධතාව)

(හිරාන් ප්‍රියංකර - පුත්තලම සහ ආණමඩුවේ පාසල්)

(අනීෂා මානගේ - තංගල්ල ගුරු විරෝධය)

(එච් චන්දන - පුත්තලම පාසල්)

(අජිත් ලාල් ශාන්ත - සබරගමු පළාතේ පාසල්)

(ලලිත් නවරත්න - ආරච්චිකට්ටුව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල්)

(ඩී. කේ. රත්න - බදුල්ල ගුරු විරෝධය)

(පාලිත ආරියවංශ - බදුල්ල ගුරු විරෝධය)

(සිතුම් චතුරංග - උතුරේ පාසල්)

(ජේ.කේ.එල්.චාමින්ද - ගාල්ලේ පාසල්)

(වසන්ත චන්ද්‍රපාල - අම්පාර අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල්)

(චතුර එස්. කොඩිකාර - කොළඹ ආනන්ද සහ  නාලන්ද  විද්‍යාල)

ඡායාරූප - මහේෂ් කීර්තිරත්න ( මාතලේ )