(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දුමින්ද ආරියසිංහ මහතා අද (18) එම තනතුරින් ඉවත් කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඔහු එම තනතුරින් ඉවත් කරන ලෙස ජනාධිපති කාර්යාලය සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යංශය වෙත අද දැනුම් දී තිබූ බවද එම ආරංචි මාර්ගවලින් පැවැසේ.

දුමින්ද ආරියසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බවට ඊයේ (17) සිට ආරංචි පැතිර යමින් තිබූ අතර ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය අද (18) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ඔහු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බවට පැතිර යන ආරංචිවල සත්‍යතාවක් නොමැති බවය.