මාලබේ සයිටම්  වෛද්‍ය  විද්‍යාලයට එරෙහිව ජනපවුර  සංවිධානය මගින් පවත්වන රථ පෙළපාලියට සහය දැක්වීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය  නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවත්වන වැඩ වර්ජනය අද (13) දෙවැනි දිනටත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පැවැත්වෙයි.

(වවුනියාව-රොමේෂ් මධුෂංඛ)

 

(බදුල්ල-ප්‍රසාද් රුක්මල්)

(දඹුල්ල-කාංචන ආරියදාස)

(අම්පාර-වසන්ත චන්ද්‍රපාල)