සයිටම් විරෝධී ජනපවුරේ රථ පෙළපාළිය අද (13) ප්‍රදේශ රැසකින් ආරම්භ විය.

මෙම පෙළපාළිය කොළඹ බලා පිටත් වීමට නියමිතය.

(වවුනියාව-රොමේෂ් මධුෂංඛ)

(බදුල්ල-ප්‍රසාද් රුක්මල්)

(අම්පාර-වසන්ත චන්ද්‍රපාල)