අන්තර්  විශ්ව විද්‍යාලය  ශිෂ්‍ය  බල  මණ්ඩලය    සංවිධානය කළ විරෝධතා පා ගමනක්   විහාරමහා  දේවී  උද්‍යානය   අසලින්   අද    (21)    සවස   ආරම්භ විය.

පා  ගමන කොළඹ කොටුව  දුම්රිය පොළ     දක්වා ගමන්  කිරීමට  නියමිතය.
 
වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය ගැසට් පත්‍රය අහෝසි කරන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති. ඔවුන් කියනුයේ එම ගැසට් පත්‍රය නිසා තවත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට පාර කැපෙන බවයි.

ඡායාරූප   චතුර එස් .කොඩිකාර