රංජිත් රාජපක්ෂ   
                      
මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශය වාන් දැමීමට පටන්ගෙන ඇත.


කාසල්රි හා විමලසුරේන්ද්‍ර ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට කඩින් කඩ ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ ඊයේ (13) විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශය වාන් දමන බව නෝටන්බ්‍රිජ් පොලිසිය පවසයි.


පවතින අධික වර්ෂාවත්  සමඟ කාසල්රි හා මවුස්සාකැලේ ජලාශවලද ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්න වී ඇත.


එම ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළ යාමත් සමඟම කැනියොන්, ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය හා විමලසුරේන්ද්‍ර යන ජලාශවල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බව විදුලි බල මණ්ඩලය කියයි.