(දිලීප් ජයසේකර)

බූන්දල ජාතික වනෝද්‍යානය තුළදී දැවැන්ත පිඹුරෙකු මුවෙකු ගිල දමන අයුරු කැමරාවේ මෙසේ සටහන් විය.හොදට වැඩුණු මෙම මුවා පැය භාගයක් තරම් කාලයකදී සම්පුර්ණයෙන්ම ගිල දැමීමට මෙම පිඹුරාට හැකි වීය.