(අනීෂා මානගේ)

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් බොහෝ පළාත් පාලන ආයතනවල ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිවීම නිසා ප්‍රීතියට පත් පක්ෂ සාමාජිකයෝ බොහෝ පිරිසක් අද (11)  තංගල්ල කාර්ල්ටන් නිවසට පැමිණ සිටියහ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මෙවර මැතිවරණයේදී ලබා ගෙන ඇති ජයග්‍රහණයට සුබපැතීම සඳහා මෙලෙස පක්ෂ සාමාජිකයින් බොහෝ පිරිසක් මෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන ලද අපේක්ෂකයින් පිරිසක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට පැමිණ තිබේ.