බොදුබල සේනා සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද දැයම එක රොදකට සම්මේලනය සවස මහනුවරදී පැවැත්විණි.
එම සමුළුවට මහා සංඝරත්නය ඇතුළු විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියහ.
 

( ඡායාරූප -  ලහිරු හර්ෂණ )