ප්‍රාථමික  ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා අද (13) පාසල් දෙවැනි වාරය ඇරැඹිණි.

නමුත් රටේ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන්  දිවයින පුරා කිසිදු පාසලක දරුවන්ගේ පැමිණීම සාර්ථක ලෙස දකින්නට නොලැබිණි.

පාසල් අවට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙන අයුරු සහ  ඇතැම් පාසල් හි සිසුන්ගේ පැමිණීම ඉතා අඩුමට්ටමක දක්නට ලැබුණි. 

 

(කාංචන කුමාර ආරියදාස-දඹුල්ල)

 

(පාලිත ආරියවංශ -බදුල්ල)

(ඔගස්ටීන් ප්‍රනාන්දු -හලාවත)

( චමිල් රූපසිංහ-මහනුවර)

(ජවුෆර්ඛාන්-මඩකලපුව)

 (ප්‍රින්ස් රත්නායක -බෙලිහුල්ඔය)

(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)


(ජායාරූප සහ ප්‍රවෘත්ති - කාංචන කුමාර ආරියදාස, පාලිත ආරියවංශ, බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ, නිශාන්ත කුමාර, ඔගස්ටීන් ප්‍රනාන්දු, තරංග ගුණරත්න, මහේෂ් කීර්තිරත්න, හේමපාල ලියනගේ, චමිල් රූපසිංහ, සනත් ගමගේ, ඉන්දික අරුණ කුමාර, එස් ඩී තොඩිකාර, ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි, තුසිත ද සිල්වා,ජවුෆර් ඛාන්, ප්‍රින්ස් රත්නායක,අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)