(චමිල් රූපසිංහ)
මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ඓතිහාසික ඇසළ පෙරහරේ  තෙවන කුඹල් පෙරහර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට දකුණු දිශාභිමුඛව අද (18 ) රාත්‍රී7.41 ගමන් ආරම්භ කළේය.
සිංහ රාජා හස්තියා  දළදා කරඬුව වැඩම කළේය. . දෑලේ ඇතුන් ලෙස මියන් රාජා හා බුරුම රාජා ගමන් කරනු ලැබීය
ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ පෙරහැර නාථ,විෂ්ණු,කතරගම හා පත්තිනි යන සිවුමහා දේවාල වල පෙරහැර සමගින් දළදා වීදිය,ඩී.එස් සේනානායක වීදිය ,කොළඹ වීදිය , ඊ.එල්.සේනානායක වීදිය ,ඔස්සේ රජවීදියෙන් ඉහළටවිත් නැවත දළදා මාලිගාවට  ගෙවැදීම සිදිවිය.