වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් කරුවලගස්වැව තබ්බෝව ජලාශයේ වාන් දොරටු 4ක්  අද(7) උදෑසන වනවිට නැවත විවෘත කළ බව  පුත්තලම වාරිමාර්ග කාර්යාලය පවසයි.

පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 25  සහ නොවැම්බර් 1 යන දෙදින තුළද තබ්බෝව ජලාශයේ වාන් දොරටු 6 ක් විවෘත කෙරිණි.

(ජයරත්න වික්‍රමාරච්චි)