අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රඹෑව - වහමල්ගොල්ලෑව ඉදි වූ ඩඩ්ලි සේනානායකගම සහ විහාරමහාදේවිගම ජනතා අයිතියට පත්කිරීම සිදුවිය.   
                     
නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන, කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය සංවර්ධන, පළාත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත සේනානායක යන මහත්ම මහත්මීහු ඊයේ(21) පැවති මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.      
                                                    
(ඩික්සන් වසන්ත)