(ඡායාරූප  චතුර එස් .කොඩිකාර)
 
"විදෙස් වහල් ශ්‍රම කොල්ලයට  ස්ත්‍රීන්  බිළිදීම  නවත්වනු " මැයෙන් අද (08) දිනට යෙදෙන ජත්‍යන්තර  කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන්  නිදහස උදෙසා   කාන්තා  ව්‍යාපාරය  විසින්  සංවිධානය  කළ   විරෝධතා පා ගමන   බත්තරමුල්ල  දියත උයන   අසලින්   ආරම්භ  කර   විදේශ සේවා නියුක්ති  කාර්යංශය  දක්වා පා ගමනින් ගමන්  කර  විරොධතාවය  දැක්වීය .