ඉඩම් ඔප්පු  1,000,000 බෙදාදීමේ  ජාතික  වැඩපිළිවෙළ යටතේ ඉඩම් ඔප්පු පිරිනැමීම  කුරුණෑගල, නිකවැරටියේ  දී  අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (01)  පැවැත්විණි.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරෑප ඉහතින් දැක්වේ.


(ඡායාරූප -    චතුර එස්. කොඩිකාර)