(ඩයනා උදයංගනී) 
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට වඩාත් නිවැරදි හා තාක්ෂණික කාලගුණ අනාවැකි කීමේ තාක්ෂණය ලබා ගැනීමට 2020 වසර දක්වා බලා සිටීමට සිදුවී ඇති බව ඉරිදා ලංකාදීපයට වාර්තා වේ. 

ජපාන රජය මගින් ශ්‍රී ලංකාවට රේඩාර් පද්ධති දෙකක් ලබාදීමට මේ වනවිටත් එකඟවී ඇති අතර එම පද්ධති දෙකට අවශ්‍ය පහසුකම් ආදිය සලසාගෙන ඒවා ස්ථාපිත කිරීමට තව වසර තුනක් පමණ ගතවනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.ආර්. ජයසේකර මහතා පැවසීය. 


මීට කලකට පෙර විශාල වියදමක් වැය කර දෙණියාය ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු අක්‍රීය වූ ඩොප්ලර් රේඩාර් පද්ධතියේ අලුත්වැඩියා කළ යුතු කොටස්ද මේ වන විට එය නිෂ්පාදනය කළ විදේශීය සමාගමට නැව් මගින් යොමුකර ඇතැයි කී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා එය අලුත්වැඩියා කිරීමට ගතවන කාලය ඔවුන් තවමත් දැනුම්දී නැතැයි ද සඳහන් කළේය.  කෙසේ වෙතත් පවතින තාක්ෂණය අනුව නිවැරදි අනාවැකි පළ කිරීමට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කැපවී කටයුතු කරමින් සිටින බවද ඔහු කීය.